Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb je najstarejše društvo Slovencev v Evropi, ki nepretrgano deluje že od leta 1929. Društvo je na območju današnje Republike Hrvaške delovalo v štirih državnih tvorbah, od obdobja Kraljevine Jugoslavije do Republike Hrvaške.

Različne politične okoliščine so narekovale načine in omejitve njegovega delovanja. Prvo obdobje je posebej zanimivo, saj so se tedaj postavljali temelji društva, ki so bili dovolj trdni, da so prenesli vse težave, ki so društvo spremljale na njegovi dolgoletni poti.

Ustanovitelj društva, ki se je takrat imenovalo Narodna knjižnica in čitalnica, je bil dr. Fran Zavrnik.
Za rojstni dan društva štejemo 9. november leta 1929, ko je pravila Narodne knjižnice in čitalnice potrdil “Veliki župan zagrebške oblasti”.

V času med prvo in drugo svetovno vojno je bilo delovanje društva zelo plodno in je povezalo skoraj vse zagrebške Slovence in njihove prijatelje. Med drugo svetovno vojno, ko je delovanje društva prepovedala tedanja oblast Neodvisne države Hrvaške, društveni duh ni povsem ugasnil, saj so zagrebški Slovenci v društvenih prostorih pomagali rojakom, ki so bili izgnani iz Slovenije. V letih po drugi svetovni vojni je društvo doživelo veliko vzponov in padcev, preživljalo je težke dneve zaradi občasnih notranjih razdorov, ki so bili posledica družbenih in državnih sprememb. Po razpadu SFRJ ter nastanku Republike Slovenije in Republike Hrvaške je društvo svoje delovanje usmerilo k uresničitvi ideje, da bi Slovenski dom postal dom vseh Slovencev v Zagrebu in vseh tistih, ki se radi družijo z nami. Ta ideja je močno živa v srcih naših članov in njihovih prijateljev.

V devetih desetletjih delovanja je doživelo veliko vzponov in padcev, vendar je ostalo stičišče zagrebških Slovencev in njihovih prijateljev.

Ponosni smo, ker ohranjamo slovenstvo v Zagrebu!

Obiščite nas!

Spremljajte napovednik popoldanskih in večernih dogodkov, saj je takrat v našem društvu najbolj živahno!

“V mestu lepem, ki nahaja
se pod Zagrebško goro,
dom slovenski, košček raja,
vedno drugi dom nam bo.”

Marijan Horn

Slovenski dom – naš drugi dom!

Predsednik: Darko Šonc. Podpredsednik: Silvester Kmetić. Upravni odbor: Darko Šonc, Silvester Kmetić, Borut Gulić, Rolando Nikčević, Stanka Herak, Stanka Novković, Marjan Dirnbek, Matic Zakonjšek, Agata Klinar Medaković. Nadzorni odbor: Franc Rop, Višnja Mordej, Martina Oblak Pehnec.

Masarykova 13, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4855-171
Telefaks: +385 (0)1 4855-171
E-naslov: slovenski-dom@zg.t-com.hr

Uradne ure tajništva: torek in četrtek od 10. do 13. ure.

OIB: 04029121361, IBAN: HR31 2340 0091 1100 1538 8