V Prešernovi dvorani Slovenskega doma Zagreb je potekal redni občni zbor, ki mu je predsedoval predsednik Darko Šonc. Na dnevnem redu je bilo pet točk: poročilo o delu za leto 2023, finančno poročilo za leto 2023, poročilo Nadzornega odbora, program dela in finančni načrt za leto 2024 in razno. (akm)

Več v Novem odmevu 85

Foto: akm