Projekt EUReKA – ključni pristup pravima EU-a, je projekt financiran iz programa Europska prava, jednakost i građanstvo – REC.
Cilj projekta je doprinijeti olakšavanju ostvarivanja prava na slobodno kretanje, uključivanje i sudjelovanje mobilnih građana EU-a u državama članicama – domaćinima kroz zajedničku lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju kapaciteta / stručnosti i napredne razine pristupa / korištenje digitalnih informacija.

Više informacija o samom projektu i aktivnostima i projektnim aktivnostima možete pronaći na: www.key4mobility.eu

Eureka-letak-hr (240 KB pdf)

Eureka-projekt (489 KB pdf)

Eureka-poster-hr (66 KB pdf)

Eureka-poster-l_hr (71 KB pdf)