Program rada 2023. (848 KB pdf)

Financijski plan 2023. (928 KB pdf)

Plan nabave roba usluga i radova za 2023. (562 KB pdf)

PR – RAS 2022. (125 KB pdf)

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. (739 KB pdf)

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. (601 KB pdf)

Odluka o izmjenama Financijskog plana za 2023. (1,21 KB pdf)

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. (453 pdf)

PR – RAS 2023. (125 KB pdf)