Slovenski dom Zagreb i Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreb, u suradnji sa Gimnazijom Lucijana Vranjanina Zagreb,Trg hrvatskih pavlina 1 – Malešnica, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, organiziraju nastavu slovenskoga jezika i kulture po modelu C.

Nastavu će ponedjeljkom voditi prof. Jure Plut, u trajanju od dva školska sata u dva turnusa:

  • 25. rujna 2023. od 12.25 do 14.00 h
  • 2. listopada 2023. od 14.00 h do 15.35 h  i tako naizmjence.

Za sve učenike osigurani su udžbenici i drugi didaktički materijali. Nastava je izborni predmet, što znači da se ocjena upisuje u svjedodžbu.

Zainteresirani se mogu javiti na: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr ili telefon: 01-6525 973

Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb. Foto: http://gimnazija-lvranjanina-zg.skole.hr/