Zagreb – Na tradicionalnem dnevu Koordinacije svetov in predstavnikov narodnih manjšin Mesta Zagreb, ki je potekal v mali koncertni dvorani Vatroslav Lisinski, je s svojim nastopom navdušil mladi Duo SLO, z izvedbo slovenske ljudske pesmi N’ mau čez izaro in slovenske popevke Dan ljubezni. Matica Zakonjška-tenor in njegovo spremljevalko na klavirju Ano Šostar je občinstvo nagradilo z dolgotrajnim aplavzom. (akm)

Foto: SŠ/NJ

Več v Novem odmevu 64.