KOORDINACIJA NACIONALNIH MANJŠIN MESTA ZAGREB

Ustavni zakon o nacionalnih manjšinah Republike Hrvaške med drugim omogoča, da lahko že dva sveta nacionalnih manjšin, delujoča v lokalni samoupravi, ustanovita koordinacijo za lažje uresničevanje in usklajevanje interesov nacionalnih manjšin.

Že leta 2003 so sveti albanske, bošnjaške, črnogorske, češke, madžarske, makedonske, slovenske in srbske nacionalne manjšine ustanovili Koordinacijo nacionalnih manjšin Mesta Zagreba.

V koordinaciji delujejo še predstavniki judovske, ukrajinske, bolgarske, romske, slovaške, nemške, poljske, rusinske, avstrijske in italijanske nacionalne manjšine. Od leta 2011 je v koordinaciji tudi predstavnica ruske nacionalne manjšine in od leta 2019 predstavnik turške nacionalne manjšine.

Koordinacija ima statut in poslovnik, sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun, oblikuje pa tudi pomembne skupne odločitve na ravni Mesta Zagreba.

Člani koordinacije, sveti in predstavniki nacionalnih manjšin lahko pooblastijo koordinacijo, da jih zastopa.

Koordinacijo vodi predsedstvo, ki ga sestavljajo:

  • predsednik Armin Hodžić,
  • namestnika Boris Milošević in Oskar Arlant.

Naslov: Remetinečka cesta 77 c, 10000 Zagreb

Telefon: 00 385 1 6521 533
E-naslov: ured.knmgz@gmail.com

Spletna stran: http://www.kvipnmgz.hr/       http://nacionalnemanjinehr.com/

 

URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Urad opravlja naloge, ki zadevajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce in izseljence po svetu. Delovanje Slovencev v zamejstvu in po svetu podpira na več ravneh. Podpira kulturno, prosvetno, gospodarsko in drugo povezovanje z matično državo ter organizira posvete, seminarje, natečaje itd.

Urad zagotavlja finančno pomoč Republike Slovenije za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu. Zadolžen je za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci zunaj Republike Slovenije.

Urad redno spremlja delovanje slovenskih društev na Hrvaškem in Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.

Vodstvo:
minister Matej Arčon
Naslov: Erjavčeva 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 00 386 1 230 80 00
Telefaks: 00 386 1 230 80 17
E- naslov: urad.slovenci@gov.si
Spletna stran: www.slovenci.si

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE NA HRVAŠKEM

Veleposlanik Gašper Dovžan
Naslov: Alagovićeva 30, 10000 Zagreb
Telefon: 00 385 1 6311 000
Telefaks: 00 385 1 6177 236
E-naslov: vzg@gov.si
Spletna stran: zagreb.veleposlanistvo.si

KONZULARNI ODDELEK
URADNE URE

– PONEDELJEK od 9. do 12. ure

– SREDA od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure

– PETEK od 9. do 12. ure

V času uradnih ur konzularni oddelek veleposlaništva sprejema stranke in posluje po telefonu na številkah +385/1-63-11-014 ali +385/1-63-11-015.

Za nujne primere slovenskih državljanov izven poslovnega časa veleposlaništva (po 16.30 uri) ter koncu tedna in praznikih, je vzpostavljeno dežurstvo na telefonski številki +385/98-462-666.

SVET ZA NACIONALNE MANJŠINE REPUBLIKE HRVAŠKE

Svet je bil ustanovljen v skladu z ustavnim zakonom o nacionalnih manjšinah Republike Hrvaške. Svet je vladno telo, ki skrbi za vključenost nacionalnih manjšin v hrvaško javno življenje, sodelovanje z državnimi organi in sodelovanje v obravnavi vprašanj, povezanih z uresničevanjem in zaščito pravic in svoboščin nacionalnih manjšin. Te pravice so opredeljene tudi v različnih zakonih (zakon o uporabi jezika in pisave nacionalnih manjšin, zakon o vzgoji in izobraževanju v jeziku in pisavi nacionalnih manjšin, zakon o volitvah predstavniških teles v enotah lokalne samouprave, zakon o volitvah poslancev v hrvaški sabor…).

Člane sveta imenuje vlada, in sicer po naslednjem ključu: sedem pripadnikov nacionalnih manjšin, ki jih predlagajo sveti nacionalnih manjšin občin, mest in županij, ter pet pripadnikov nacionalnih manjšin, ki jih glede na kulturno, znanstveno, strokovno in versko udejstvovanje predlagajo manjšinske skupnosti in druga manjšinska telesa, pravne osebe in državljani nacionalnih manjšin.

Člani sveta imajo štiriletni mandat in so v skladu z ustavnim zakonom tudi predstavniki nacionalnih manjšin pred hrvaškim saborom.

Predsednik sveta za nacionalne manjšine Republike Hrvaške je Tibor Varga.

Naslov: Mesnička 23, 10000 Zagreb
Telefon: 00 385 1 4569 286
Telefaks: 00 385 1 4569 297
Ostalo
Spletna stran: www.savjet.nacionalne-manjine.info

 KONZULAT REPUBLIKE SLOVENIJE NA HRVAŠKEM

Častni konzul Republike Slovenije na Hrvaškem
Naslov: Mažuranićevo šetalište1, 21000 Split
Telefon: 00 385 21 389 224
Telefaks: 00 385 21 389 224
E-naslov: Generalni.konzulat.rep.slovenije@st.t-com.hr

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE HRVAŠKE V SLOVENIJI

Veleposlanik Republike Hrvaške v Sloveniji je Boris Grigić.
Naslov: Gruberjevo nabrežje 6, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 00 386 1 4256 220
Telefaks: 00 386 1 4258 106
E-naslov: vrhslo@mvpei.hr
Spletna stran: si.mvp.hr

ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV NA HRVAŠKEM

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je krovna organizacija vseh slovenskih društev na Hrvaškem. Njena osnovna naloga je organizacija, združevanje in povezovanje vseh slovenskih društev na Hrvaškem ter oblikovanje skupnih stališč v odnosih s pristojnimi organi Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Vsako društvo v zvezo delegira svoje predstavnike, ki sestavljajo skupščino zveze.

Člani Zveze slovenskih društev na Hrvaškem:

Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb
Masarykova 13, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4855-171
Telefaks: +385 (0)1 4855-171
E-naslov: slovenski-dom@zg.t-com.hr
Spletna stran: www.slovenci-zagreb.hr
Predsednik:
Darko Šonc, 091/2016-152

Slovenski dom, kulturno prosvetno društvo Bazovica, Reka
Podpinjol 43, 51000 Reka
Telefon: +385 (0)51 215-406
Telefaks: +385 (0)51 334 977
E-naslov: slovenskidom@bazovica.hr
Spletna stran: www.bazovica.hr
Predsednica:
Jasmina Dlačić

Slovensko kulturno društvo Triglav, Split
Šibenska 3, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 343-137
Mobitel: +385 (0) 91 150 44 98
Telefaks: +385 (0)21 321 434
E-naslov: skdtriglavsplit@gmail.com
Predsednik:
mr. sc. Cveto Šušmelj

Slovensko kulturno društvo Lipa, Dubrovnik
Frana Supila 8 (Lazareti), 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 424-346, +385 (0)20 416 448
E-naslov: lipa.dubrovnik@metromail.hr
Predsednica:
Tanja Baletić Cizej, 091/2812-469

Slovensko kulturno društvo Istra, Pulj
Hermana Dalmatina 4, 52000 Pulj
Telefon: +385 (0)52 215-851
Telefaks: +385 (0)52 544-406
E-naslov: slovenci@skdistra.hr
Spletna stran: www.skdistra.hr
Predsednica:
Danica Avbelj

Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran
Stari grad 53, 51415 Lovran
Telefon: +385 (0)51 291-527
Telefaks: +385 (0)51 291-527
E-naslov: sneznik@ri.t-com.hr
Predsednik:
Vasja Simonič, 091/5812-095

Slovensko kulturno društvo Lipa, Zadar
Put Bokanjca 29, 23000 Zadar
Telefon: +385 (0)23 202-412
E-naslov: zadarlipa@gmail.com
Predsednica:
Darja Jusup, 091/5914-147

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovec, Karlovec
Smičiklasova 16, 47000 Karlovec
Telefon: +385 (0)47 654 209
E-naslov: slovenci.karlovac@gmail.com
Predsednica:
Marina Delač – Tepšić, 098/959 2726

Društvo Slovencev Labin, Labin
V. Spinčića 5, 52220 Labin
Telefon: +385 (0)52 856 115
Telefaks: +385 (0)52 856 206
Mobitel: +385 (0)91 543 1788
E-naslov: drslo.labin@yahoo.com
Predsednica:
Silva Šutar Vujičić

Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz, Osijek
Alojzija Stepinca 29, 31000 Osijek
E-naslov: skdstankovraz@gmail.com
Spletna stran: skdstankovraz.blog.hr
Predsednica:
Polonca Margeta

Slovensko kulturno društvo Lipa, Buzet
Sportska 3, 52420 Buzet
Telefon: +385 (0)52 662 767
E-naslov: slov.drustvolipabuzet@gmail.com
Predsednik:
Boris Grželj

Slovensko kulturno društvo Oljka, Poreč
I. G. Kovačića 7 a, 52440 Poreč
Telefon: +385 (0)52 452 022
Telefaks: +385 (0)52 452 022
E-naslov: skd.oljka@gmail.com
Predsednica:
Miriam Pran

Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin
Stanka Vraza 4/III, 42000 Varaždin
E-naslov: slovenci.vz@gmail.com
Predsednica:
Martina Lesjak

Slovensko kulturno društvo Gorski kotar, Tršće
Partizanski put 7, 51305 Tršće
Telefon: +385 (0) 51 824 226
+386 (1) 7095 752
E-naslov: skd.gorskikotar2007@gmail.com
Predsednik:
Damjan Malnar

Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag
Trgovačka 6, 52470 Umag
Mobitel: +385 (0)91 2557885
Telefax: +385 (0)52 742910
E-naslov: skdajda.umag@gmail.com
Predsednica:
Danica Bojković

Slovensko kulturno društvo Prešeren, Lokve
Rudolfa Strohala 66, 51316 Lokve
Predsednica:
Daniela Marković

Cilji Zveze slovenskih društev na Hrvaškem:

  1. Ohranjanje in varovanje nacionalne identitete Slovencev v Republiki Hrvaški.
  2. Ohranjanje in varovanje slovenske samozavesti in slovenskega jezika.
  3. Ohranjanje in varovanje slovenske kulturne dediščine.
  4. Ohranjanje in razvoj prijateljskih odnosov z večinskim hrvaškim prebivalstvom.

Predsednica Zveze je Barbara Riman.
Naslov: Podpinjol 43, 51000 Reka
Telefon: 00 385 51 215 406
Telefaks: 00385 51 334 977
E-naslov: zveza@slovenci.hr
Spletna stran: www.slovenci.hr

SLOVENSKA MANJŠINSKA KOORDINACIJA

Slomak – Slovenska manjšinska koordinacija je združenje krovnih organizacij civilnih družb zamejskih Slovencev iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Ustanovljena je bila leta 2004, ko sta se Slovenija in Madžarska vključevali v Evropsko unijo.

Osnovni cilj koordinacije je izmenjava izkušenj in sodelovanje v razvoju slovenske manjšine v državah, v katerih živijo zamejski Slovenci. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je članica Slomaka od njegove ustanovitve.

Redno sodelovanje z ostalimi krovnimi organizacijami krepi slovensko samozavest v tujini in prispeva k ohranitvi enotnega kulturnega prostora, ki ga zamejci ustvarjajo z matično državo.

Koordinator Slomaka je Nanti Olip.
Naslov: Via San Francesco 20/III, IT-34133 Trst, Italija
Telefon: 00 39 040 368 094
Telefaks: 00 39 040 368 158
E-naslov: skgz-ts@skgz.org
Spletna stran: www.slomak.net