Zagreb – 14. 12. 2014
Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra v spomin na podpis Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah leta 1948, je v Koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega potekala priložnostna prireditev. Občinstvo sta nagovorila predsednik Koordinacije svetov in predstavnikov narodnih manjšin Mesta Zagreb Zoltan Balaž-Piri ter predsednik Sveta za narodne manjšine Republike Hrvaške Aleksandar Tolnauer.
V kulturnem programu so nastopali ženski zbor Bulbuli – KDBH Preporod iz Zagreba, otroci iz madžarske skupine otroškega vrtca Potočnica z venčkom madžarskih plesov, KUD Prosvjeta Zagreb z igrami iz Šumadije, albansko narodno manjšino je predstavil Patrik Andreja ob klavirski spremljavi prof. Sandre Binički ter mešani pevski zbor Lira Židovske občine Zagreb.
Na prireditvi so bili prisotni tudi namestnica zagrebškega župana Sandra Švaljek, vodja urada za promocijo človekovih pravic in enakopravnosti med spoloma, odnose z narodnimi manjšinami in verskimi skupnostmi ter razvoj civilne družbe Elizabeta Knorr, predsednik Kluba poslancev narodnih manjšin v hrvaškem saboru Nedžad Hodžić, ter druge javne osebe iz političnega in verskega življenja, pa tudi drugi predstavniki narodnih manjšin.
Na dnevu zagrebške Koordinacije narodnih manjšin je bilo izpostavljeno zadovoljstvo z delom Koordinacije, ki velja za primer dobre prakse na področju ohranjanja pravic narodnih manjših v sodelovanju z javnim življenjem in lokalnimi upravami. (akm)

Z_Balaz_Piri

Nagovor predsednika Koordinacije svetov in predstavnikov narodnih manjšin Mesta Zagreb Zoltana Balaža-Pirija. Foto: akm