V Slovenskem domu Zagreb je potekala redna letna skupščina. Vodil jo je predsednik Darko Šonc, ki je med drugim izpostavil, da je bilo preteklo leto bogato z različnimi kulturnimi programi in dejavnostmi. Na dnevnem redu je bilo pet točk: poročilo o delu za leto 2022, finančno poročilo za leto 2022, poročilo nadzornega odbora, program dela za leto 2023 in razno. (akm)

Več v Novem odmevu 81.

Predsednik Slovenskega doma Zagreb Darko Šonc in zapisnikar Matic Zakonjšek. Foto: akm