V Slovenskem domu Zagreb je potekala redna letna skupščina, ki je bila letos tudi volilna. Na dnevnem redu so bile naslednje točke: poročilo o delu za leto 2021, poročilo o finančnem in materialnem poslovanju z zaključnim računom za leto 2021, poročilo Nadzornega odbora, razrešitev dosedanjih organov upravljanja in volitve novih članov teles društva, program dela za leto 2022, finančni načrt za leto 2022 in razno. Novi-stari predsednik v naslednjem štiriletnem mandatu je Darko Šonc, njegov namestnik pa Silvester Kmetić, ki je enako funkcijo opravljal v prejšnjem mandatu. (akm)

Več v Novem odmevu 78.

Foto: akm