Obveščamo vas, da se lahko ponovno udeležite maš v slovenskem jeziku, ki jih zaradi Covida-19 ni bilo. Spored: