Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes mudil v Zagrebu, kjer se je sestal s predstavniki slovenske skupnosti na Hrvaškem. Tokratno jesensko delovno srečanje, ki je potekalo v nizu delovnih srečanj, je bilo namenjeno predstavitvi prioritet in konkretnih ciljev ter načrtov, ki so jih, za prihodnje mesece, zastavili v skupnosti. Ministra Arčona je na sestanku spremljal veleposlanik Republike Slovenije v Zagrebu Gašper Dovžan.

Minister Arčon je v izjavi za medije po koncu srečanja izrazil pozitivne vtise po današnjem sestanku; »kot smo se dogovorili junija, smo že začeli s konkretnimi aktivnostmi, opredelitvijo ciljev in časovnim okvirom njihovega uresničevanja,« je povedal minister in pri tem kot ključne prioritete izpostavil področje učenja slovenskega jezika, gospodarsko povezovanje, opredelitev ustreznih kandidatov na volitvah v predstavniške organe, ustanavljanje kulturnih društev na območjih, kjer slovenska skupnost še ni organizirano povezana, pa tudi krepitev prisotnosti v medijih in na spletu.

Na današnjem sestanku, ki je potekal v Slovenskem domu Zagreb, so bili prisotni predsednica krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem dr. Barbara Riman, poslanka v hrvaškem saboru Barbara Antolić Vupora, predsednik zagrebškega društva Slovenski dom Darko Šonc in predstavnica Slovencev iz Gorskega kotarja Vera Malnar.

Predstavniki skupnosti so ministru predstavili področja, ki bi jim bilo po njihovem mnenju potrebno nameniti še posebno pozornost. Beseda je tudi tekla o prizadevanjih na področju pridobitve učiteljev slovenskega jezika. Gre za področje, ki je izrednega pomena, saj predstavlja osnovo za aktivnosti v vseh ostalih sferah družbenega življenja tukajšnjih Slovencev. Spregovorili so o izzivih v povezavi s prostori društev, krepitvi gospodarskega povezovanja, večje vidnosti njihove dejavnosti v medijih in na družbenih omrežjih. Posebno priložnost in izziv predstavljajo tudi prihajajoče volitve tako manjšinske kot tudi parlamentarne. Izvolitev zastopnikov bi namreč prav gotovo predstavljala pomemben korak v smeri krepitve položaja slovenske skupnosti na Hrvaškem. (https://www.gov.si/novice/2022-10-26-minister-arcon-s-predstavniki-slovenske-skupnosti-na-hrvaskem-o-nacrtih-za-prihodnost/)

Minister z udeleženci srečanja. Foto: Urad Vlade Republike SLovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu