Monodramo General o enemu največjih Slovencev vseh časov, generalu Rudolfu Maistru – Vojanovu je napisal Tone Partljič. Ob proslavi dneva Rudolfa Maistra jo je na odru Slovenskega doma igral igralec drame SNG Maribor Bojan Maroševič.

Generala Maistra je prikazal z vojaške pa tudi človeške plati: zmotljivega, mehkega, energičnega in v duši prizadetega. Bojan Maroševič je prepričljivo odigral njegove vojaške nastope, posebej pa tistega, ko je 23. novembra 1918 junaško iztrgal Maribor in velik del severne Slovenije iz nemških rok. Razorožil je zeleno gardo in z enotami zasedel celo severno mejo – od Dravograda do Radgone.Generala Maistra smo spoznali kot vsestransko osebo: kot poveljnika, pesnika, slikarja, bibliofila in misleca. Nazadnje kot upokojenca, ko je v svoji sobi sam in bolan prebiral svoje pesmi, ki se danes tudi pojejo, in obujal spomine. Med njimi je še posebej dragocen spomin na majhno Katrco z Zavrha, ki je danes stara več kot osemdeset let. (a.k.m.)

Igralec drame SNG Maribor Bojan Maroševič v vlogi generala Rudolfa Maistra.

Igralec drame SNG Maribor Bojan Maroševič v vlogi generala Rudolfa Maistra.