V Prešernovi dvorani Slovenskega doma je potekal redni letni občni zbor, ki mu je predsedoval predsednik Darko Šonc. Na začetku je poudaril, da je društvo v preteklem letu dobro poslovalo, leto je zaznamovala 90. obletnica neprekinjenega delovanja Slovenskega doma, bilo je bogato z raznolikimi kulturnimi programi in dejavnostmi.                                          Na dnevnem redu je bilo osem točk: poročilo o delu za leto 2019, finančno poročilo z zaključnim računom za leto 2019, poročilo nadzornega sveta, poročilo inventurne komisije, program dela za leto 2020, finančni načrt za leto 2020, sprememba Statuta in razno. (akm)

Več v Novem odmevu 72.

Foto: Antun Bukovec