Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Zavod RS za šolstvo bosta v času od 24. do 29. julija 2022 v spletnem okolju ZOOM organizirala Poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine (starost od 10 do 14 let).

Pokrovitelj in financer šole je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Rok za prijavo je 15. 5. 2022.

Več: https://www.zrss.si/koledar/poletna-sola-slovenscine-2022/

https://www.zrss.si/mednarodno-sodelovanje/slovenci-izven-meja/slovenci-po-svetu-sticisce/poletna-sola/