Zagreb – V Slovenskem domu Zagreb so predstavili novo združenje – Društvo manjšinskih pisateljev (DMP), ki združuje literarne in družbene pobude manjšin na Hrvaškem. Deluje od začetka letošnjega leta.

Člani izvršnega odbora Sead Alić (podpredsednik DMP), Bosiljko Domazet (predsednik DMP) in Marijan Grakalić (generalni sekretar DMP) so spregovorili o ciljih, vlogi in pričakovanjih DMP. Med drugim je bilo izpostavljeno, da s pobudo in ustanovitvijo društva ustvarjajo platformo in odpirajo pogovor o manjšinah z vsemi tistimi, ki so v več identitetah, pripadniki narodnih, konfesionalnih in vseh drugih manjšin. Odposlanka predsednika hrvaškega sabora Ermina Lekaj Prljaskaj je pozdravila predstavitev novega Društva manjšinskih pisateljev, pesnik Enes Kišević pa je dogodek popestril s svojimi verzi.

Na javno predstavitev Društva manjšinskih pisateljev so se odzvali predstavniki združenj in medijev: Nadežda Baranovska: Adriatic News, Shenida Bilalli: Združenje kraljica Teuta, Jasminka Domaš: predstavnica judovske verske skupnosti Bet Israel, Ismet Kurtović: vodja zbora Bulbuli, Walentyna Lončarić: Predstavnica poljske narodne manjšine Mesta Zagreb, Katarina Todorčev Hlača: predstavnica Zveze Rusov na Hrvaškem.