Zagreb – 19. maj 2016           Člani Sveta so v okviru programa Kultura v stiku položili venec na spominsko ploščo slovensko-hrvaškemu pesniku in ilircu Stanku Vrazu (Cerovec, 30.6.1810–Zagreb, 20.5.1851), ki je na stavbi Hrvaške akademije znanosti in umetnosti v Opatiški ulici, kjer je Vraz umrl. (akm)

Več v Novem odmevu 59.

Varz_Opaticka_sef_19_5_2016

Predsednik SSNM MZ Darko Šonc polaga venec. Foto: akm

Vraz_Opaticka_recitiranje_Vasiljka_Tovarloza

Članica Sveta Vasilija Tovarloža je prebrala razmišljanja Vinka Zupana Stanko Vraz – slovenski pesnik v hrvaški obleki, v katerem med drugim navaja tudi Augusta Šenoa, ki na vprašanje, ali je Stanko vaš ali naš, odgovarja, da je tako vaš kakor naš. Foto: akm

Vraz_skupinska_Opaticka_19_5_2016

Vaz_Opaticka_19_5_2016