Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 10.8.2021 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2021/2022 (312. javni razpis). Rok prijave je do vključno 30.9.2021. Vse ostale informacije v zvezi z razpisom najdete na spletni strani https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-po-svetu-za-studijsko-leto-20212022-312-jr

Javni razpis 2021-2022 (291 KB pdf).

Vloga za nadaljnje prejemanje štipendije pa je objavljena na spletni strani: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/objavljena-je-vloga-za-nadaljnje-prejemanje-stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-po-svetu