Monošter – V okviru programa dela Sveta oziroma izobraževalne delavnice za člane Sveta, smo 5. novembra obiskali Slovence v Monoštru. Z delovanjem Slovencev v Porabju smo se seznanili na sedežu Zveze Slovencev na Madžarskem, ki se nahaja v Slovenskem kulturnem in informativnem centru. Predsednika krovnih organizacij Slovencev na Madžarskem in Hrvaškem, Jože Hirnök in Darko Šonc, sta si izmenjala izkušnje in se dogovorila za bodoče sodelovanje.

Zveza Slovencev na Madžarskem je nastala leta 1990 in je najmanjša in najmlajša slovenska narodna skupnost Slovencev v zamejstvu. Zastopa njihove interese in pravice. Prireja razne programe, koordinira in financira delovanje amaterskih kulturnih skupin v Porabju, podpira delovanje društev Slovencev v Budimpešti in Sombotelu, športnih ter gasilskih in drugih društev in skupnosti Slovencev.

Informiranje in založniška dejavnost

V Slovenskem kulturnem in informativnem centru od leta 1998 delujeta hotel in restavracija Lipa. Poleg sedeža Zveze v centru delujeta še uredništvo časopisa Porabje in Radio Monošter. Časopis Porabje izhaja od leta 1991. Je edini slovenski časopis na Madžarskem, ki informira porabske Slovence v maternem jeziku, izhaja vsak teden.
S pevskim zborom Slovenski dom smo se med drugim udeležili tudi srečanja slovenskih pevskih zborov, ki se je v organizaciji Zveze Slovencev na Madžarskem odvijalo v gledališču v Monoštru. Nastopali so pevski zbori iz Monoštra, Šempasa, Cankove, Šmartnega pri Litiji, Gornjega Senika in Zagreba. Udeležence srečanja sta nagovorila predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök in generalni konzul Republike Slovenije na Madžarskem Dušan Snoj. Povedala sta, da slovenske manjšine bogatijo kulturni prostor Evrope, da glasba povezuje narode, še posebej manjšine, ter jih spodbuja, da živijo skupaj v sožitju. Po glasbenem srečanju smo ob večerji nadaljevali prijateljsko druženje v restavraciji Lipa. (a.k.m.)

[twocol_one]

Mešani pevski zbor Slovenski dom iz Zagreba na odru gledališča v Monoštru. Foto: a.k.m.

Mešani pevski zbor Slovenski dom iz Zagreba na odru gledališča v Monoštru. Foto: a.k.m.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Prijateljsko srečanje s Slovenci v Slovenskem kulturnem informativnem centru v Monoštru. Foto: a.k.m.

Prijateljsko srečanje s Slovenci v Slovenskem kulturnem informativnem centru v Monoštru. Foto: a.k.m.

[/twocol_one_last]