Predsedniki svetov in predstavniki vseh 18 nacionalnih manjšin v Zagrebu so danes v Mestni hiši v Zagrebu podpisali sporazum o ustanovitvi Koordinacije nacionalnih manjšin Mesta Zagreb za mandatno obdobje 2011-2015.

Sporazum so podpisali predsedniki albanske, bošnjaške, češke, črnogorske, makedonske, madžarske, romske, slovenske in srbske ter predstavniki bolgarske, italijanske, nemške, poljske, rusinske, ruske, slovaške, ukrajinske in židovske nacionalne manjšine. V imenu Sveta slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb je sporazum o ustanovitvi Koordinacije podpisal predsednik Darko Šonc.

Na konstitutivni seji Koordinacije nacionalnih manjšin Mesta Zagreb je bil za predsednika izvoljen Zoltan Balaž-Piri, predsednik madžarske nacionalne manjšine Mesta Zagreb. Za podpredsednika iz vrst svetov je bil izvoljen Raman Fazlievski, namestnik predsednika sveta romske nacionalne manjšine Mesta Zagreb, za podpredsednika iz vrst predstavnikov pa Raško Ivanov, predstavnik bolgarske nacionalne manjšine Mesta Zagreb.

Nov Zakon o registru

“Koordinacija je lahko in mora biti subjekt vsake javne razprave o vprašanjih nacionalnih manjšin, pobudnik reševanja manjšinskih problemov in partner vladnim telesom, organizacijam civilne družbe in drugim domačim in mednarodnim organizacijam in institucijam pri vseh vprašanjih, ki so v interesu nacionalnih manjšin”, je poudaril novoizvoljeni predsednik Balaž-Piri. Koordinacija se mora registrirati na osnovi novega Zakona o registru in končno dobiti tudi pravno osebnost je rekel Balaž-Piri.

Opozarjala bo na probleme, v primerih kršitve človekovih in posameznikovih manjšinskih pravic posameznih nacionalnih manjšin bo reagirala z obvestili za javnost in na druge načine, in zagovarjala uporabo najvišjih mednarodnih standardov zaščite in promocije manjšinskih in drugih človekovih pravic.
Spomnil je, da so na temelju Ustavnega zakona o pravicah nacionalnih manjšin bili pred osmimi leti izbrani prvi sveti in predstavniki nacionalnih manjšin. Na Mednarodni dan človekovih pravic 10. decembra 2003 je bila v Zagrebu ustanovljena prva Koordinacija nacionalnih manjšin Mesta Zagreb. “To je Koordinacija, katere 8. letnico ustanovitve obeležujemo danes, in katere enotnost je vseh devet svetov in devet predstavnikov nacionalnih manjšin Mesta Zagreb danes reafirmiralo s svojimi podpisi novega sporazuma”, je poudaril Balaž-Piri. Posebej se je zahvalil dosedanjima predsednikoma Koordinacije Davidu Orloviću (mandat 2003-2007) in Darku Šoncu (mandat 2007-2011).

Predsednik Sveta slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb podpisuje sporazum o ustanovitvi Koordinacije nacionalnih manjšin Mesta Zagreb. Foto: m.m.b.

Predsednik Sveta slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb podpisuje sporazum o ustanovitvi Koordinacije nacionalnih manjšin Mesta Zagreb. Foto: m.m.b.

Na svečanosti sta navzoče pripadnike nacionalnih manjšin, diplomatskega zbora, verskih skupnosti nagovorila predsednik Sveta za nacionalne manjšine Republike Hrvaške Aleksandar Tolnauer in poslanec in predsednik zagrebške organizacije SDP-a Davor Bernardić. (HINA, a.k.m.)