V mestni vladi je potekala ustanovna seja Sveta slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (SSNM MZ) za mandatno obdobje 2023-2027, ki so se je udeležili člani, izvoljeni na volitvah 7. maja.

Sejo je odprl namestnik zagrebškega župana Luka Korlaet, pozdravil vse navzoče ter med drugim izpostavil: „Z današnjim konstituiranjem Sveta slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb v 6. mandatu se nadaljuje proces sodelovanja slovenske narodne manjšine pri upravljanju lokalnih zadev Mesta Zagreba in medsebojnega sodelovanja pri uresničevanju manjšinskih pravic, ki so sestavni del človekovih pravic in so v Zagrebu visoko na seznamu prioritet.”

Tudi v tem mandatu bo Svetu slovenske narodne manjšine predsedoval Darko Šonc, njegov namestnik pa bo tako kot v prejšnjem mandatu Silvester Kmetić. V imenu Mesta Zagreba in Oddelka za narodne manjšine in sektorja za medkrajevno in mednarodno sodelovanje ter civilno družbo je vsem novim članom za nov mandat čestitala in jim zaželela veliko uspeha v delu, Tanja Horvatin. (akm)

Več v Novem odmevu 82

Člani SSNM MZ na ustanovni seji v mestni upravi. Foto: Denk / MZ