Godisnji izvjestaj o izvrsenju Financijskog plana za 2018