Slovenska vijeća i predstavnici

Početna/Slovenska vijeća i predstavnici
Slovenska vijeća i predstavnici 2018-05-08T12:35:55+00:00

Popis vijeća i predstavnika slovenske nacionalne manjine u Hrvatskoj

Mandat 2015 – 2019.

Vijeća – županije

Marjan Brecelj
Vijeće slovenske nacionalne manjine Istarske županije
Hermana Dalmatina 4, 52000 Pula
Tel. 052 215 851
E-mail: slovenci@skdistra.hr
Web: www.skdistra.hr

Vasja Simonič
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
Podpinjol 43, 51000 Rijeka
E-mail: sneznik@ri.t-com.hr

Cveto Šušmelj

Vijeće slovenske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije
Šibenska 3, 21000 Split
Tel./Fax. 021 343 137 – Mob. 091 510 88 26
E-mail: slovensko.drustvo.triglav@st.t-com.hr

Darko Šonc
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba
Remetinečka cesta 77 b, 10020 Novi Zagreb
Tel. 01 6525 973 – Fax. 01 6525 979
E-mail: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr
Web: www.slovenci-zagreb.hr

Vijeća – gradovi

Marija Langer

Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule
Hermana Dalmatina 4, 52000 Pula
Tel. 052 215 851 – Fax. 052 544 406
E-mail: slovenci@skdistra.hr
Web: www.skdistra.hr

Boris Rejec
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Rijeke
Podpinjol 43, 51000 Rijeka
E-mail: vj.slo.nm.ri@gmail.com

Nadežda Eterović
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Splita
Šibenska 3, 21000 Split
Tel. 021 343 137 – Fax. 021 321 434
Mob. 091 450 4498
E-mail: slovensko.drustvo.triglav@st.t-com.hr

Vida Ferlin
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Umaga
E-mail: skdajdaumag@gmail.com

Predstavnici – županije

Janez Janković
Predstavnik slovenske nacionalne manjine Karlovačke županije
Dragutina Domjanića 1, 47000 Karlovac
Tel. 047 414 651

Barbara Antolić Vupora
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Varaždinske županije
Vrazova 4, 42000 Varaždin
Mob. 098 281 358
E-mail: slovenci.vz@gmail.com

Polonca Margeta
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije
E-mail: predstavnikslovenaca@obz.hr

Mojca Bareša
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije
E-mail: udruga.slovenaca.dr.france.presern@si.t-com

Rafaela Štulina
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Zadarske županije
Poljica – brig 3, 23235 Vrsi
E-mail: zadarlipa@gmail.com

Predstavnici – gradovi

Marina Delač – Tepšić
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Karlovca
Domobranska 20 B, 47000 Karlovac
Mob. 098 959 2726
E-mail: slovenci.karlovac@gmail.com

Sabina Koželj-Horvat
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Osijeka
Alojzija Stepinca 29, 31000 Osijek
E-mail: skdstankovraz@gmail.com

Darinka Lovrić
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Poreča
Varvari, Piantade 180, 52440 Poreč
E-mail: skd.oljka@gmail.com

Goran Gorše
Predstavnik slovenske nacionalne manjine Grada Samobora
Kneza Trpimira 37, Lug Samoborski, 10432 Bregana
Tel. 01 336 66 55
E-mail: gorse.goran@gmail.com

Igor Šerdoner
Predstavnik slovenske nacionalne manjine Grada Varaždina
Vrazova 4, 42000 Varaždin
Mob. 099 309 6000
E-mail: igor.serdoner@gmail.com, slovenci.vz@gmail.com

Darja Jusup
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Zadra
Put Bokanjca 29, 23000 Zadar
Tel. 023 202 412 – Mob. 091 591 41 47
E-mail: zadarlipa@gmail.com

Nikolaja Stock
Predstavnica slovenske nacionalne manjine Grada Opatije
Falalelići 9, 51414 Ičići
Mob. 091 890 2227
E-mail: nika.stock@gmail.com

Vijeće – općina

Robert Bavčar
Vijeće slovenske nacionalne manjine Općine Matulji
Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji
E-mail: robert.bavcar@hops.hr

Predstavnice – općine

Ana Mumlek
Predstavnica slovenske nacionalne manjine općine Cestica
Vrazova 4, 42000 Varaždin
E-mail: slovenci.vz@gmail.com

Alenka Kosič Novak
Predstavnica slovenske nacionalne manjine općine Štrigova
Vrazova 4, 42000 Varaždin
E-mail: slovenci.vz@gmail.com

Avada WordPress Theme