Članovi Vijeća

Početna/Članovi Vijeća
Članovi Vijeća 2019-02-27T10:54:56+00:00

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja 2132 pripadnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.
U vrijeme izbora za članove Vijeća, 31. svibnja 2015. u popis birača bilo je upisano 2223 pripadnika slovenske nacionalne manjine.

Vijeće ima ukupno 25 članova koji su izabrani na izborima 31. svibnja 2015. godine. Konstituirajuća sjednica održana je 2. srpnja 2015. u Gradskom poglavarstvu. Za predsjednika Vijeća jednoglasno je izabran Darko Šonc a za zamjenika Vijeća, također jednoglasno Silvester Kmetič. Sjednicu je otvorio gradonačelnik Milan Bandić koji je između ostalog istaknuo: „Ponosan sam što smo Zagreb napravili otvorenim gradom – multietičnim, multikonfesionalnim i multinacionalnim i da živimo zajedništvo u kojem su najveće bogatstvo ljudi.“

U četvrti saziv Vijeća izabrani su:

1. Miroslava-Maria Bahun
2. Marja Crnković
3. Hedvika Ćeranić
4. Marjan Dirnbek
5. Katarina Furjan
6. Nada Gajdarov
7. Borut Gulič
8. Matija Gulič
9. Luka Hribar
10. Polona Jurinić
11. Silvester Kmetič
12. Jasna Kotrle
13. Alojz Kramar
14. Ivan Kunej
15. Anton Lah
16. Katarina-Božica Latinčić
17. Marija Ana Nemec
18. Ivanka Nikčević, preminula
19. Stanka Novković
20. Martina Oblak Pehnec
21. Franc Rop
22. Darko Šonc
23. Irena Šonc
24. Olga Tkalčec
25. Vasilija Tovarloža

Predsjednik Vijeća: Darko Šonc

Zamjenik predsjednika Vijeća: Silvester Kmetič

Kontakt osoba: Agata Klinar Medaković

Sa konstituirajuće sjednice: članovi Vijeća sa gradonačelnikom Grada Zagreba Milanom Bandićem (u sredini). Foto: akm

 

Adresa: Remetinečka cesta 77 b, Zagreb

Telefon:  +385 (0) 1 6525-973

 Fax: +385 (0) 1 6525-979

 E-mail: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr

Avada WordPress Theme