V Slovenskem domu Zagreb je obeležen dan slovenske hrane, ki se v Sloveniji praznuje od leta 2012. Sklep o tem je sprejela slovenska vlada, vsak tretji petek v novembru je namenjen temu dnevu, njegov namen pa je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.

Čeprav je letos dan slovenske hrane v petek, 18. novembra, pa je Slovenskem domu Zagreb pripravljeno kulinarično presenečenje že v sredo, 16. novembra, ko so pridne članice pripravile sirove štruklje in kruhke z zaseko. (akm)

Več v Novem odmevu 80

Foto: akm