Ali ste vedeli…

…da je bil avtor Kekca Josip Vandot (1884 – 1944) ubit pri bombardiranju Slavonskega Broda v Trnjanskih Kutih leta 1944, kamor so ga leta 1941 Nemci izselili z družino iz Maribora.

Ali ste vedeli…

…da je ulica Antona Dolenca na Trešnjevki ime dobila po slovenskemu inženirju elektrotehnike, ki je skoraj tri desetletja predaval na Elektrotehniški fakulteti v Zagrebu. Anton Dolenec (1905 – 1984) je bil tudi upravnik podjetja Siemens v Zagrebu, ki se je po drugi svetovni vojni razvilo v podjetje Rade Končar.

Ali ste vedeli…

…da je bil slovenski pesnik in pisatelj Matija Valjevec (1831 – 1897) kar 22 let profesor na gimnaziji Varaždinu.

Ali ste vedeli…

…da je bil Valentin Zarnik (1837 – 1888) domači učitelj baronu Rauchu v Lužnici pri Zagrebu v letih 1861 – 67.

Ali ste vedeli…

…da se je blaženi škof Anton Martin Slomšek (1800 – 1862) kratek čas šolal na Hrvaškem. Leta 1820 je obiskoval modroslovno šolo na škofijskem liceju v Senju. Slomšek je štirikrat obiskal Zagreb, nazadnje leta 1837, ko je želel spoznati Ljudevita Gaja. Tedaj je spoznal člane uredništva Ilirskih Novin, ki so ga navdušeno sprejeli kot “Ilira iz Koruške”. Za nove znance je Slomšek pozneje napisal, da so to “upanja polni ljudje, a se je bati, da jih ne zanese svobodnjaška omotica”.

Ali ste vedeli…

…da je bila prva slovenska organizacija na Hrvaškem Slovensko društvo v Pulju, ki je bilo ustanovljeno leta 1904, delovalo pa je dve leti.

Ali ste vedeli…

…da je hrvaški gledališki igralec in režiser Leon Dragutinović (1873 – 1917) v obdobju 1901 – 10 ustvarjal v Ljubljani. V letih 1910 – 14 je bil umetniški vodja tržaškega Slovenskega gledališča. Bil je prvi Cankarjev Krnec (Kralj na Betajnovi), Zlodej (Pohujšanje v dolini šentflorjanski) in Grozd (Za narodov blagor).

Ali ste vedeli…

…da se je Primož Trubar (1508 – 1586) v letih 1520 – 21 šolal na Reki in da je bil sprt z radikalnimi somišljeniki (Klombnerjem) zaradi napak pri prevodih v hrvaščino.

Ali ste vedeli…

…da bi zagrebški list Südslavische Zeitung, ki je izhajal leta 1871, po številu slovenskih dopisov in povezovanju hrvaških in slovenskih interesov lahko šteli za prvo skupno hrvaško – slovensko glasilo. Sourednik časopisa je bil Josip Jurčič.

Ali ste vedeli…

…da je Bogomir Magajna (1904 – 1963) študiral medicino v Zagrebu in da je napisal povest Gornje mesto, ki govori o študentskem življenju v Zagrebu.