Slovenski dom Zagreb in Svet slovenske narodne manjšine Mesta Zagreb, v sodelovanju z gimnazijo Lucijana Vranjanina Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1 – Malešnica, ob podpori Ministrstva za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške, organizirata pouk slovenskega jezika in kulture po modelu C.

Pouk bo ob ponedeljkih vodil prof. Jure Plut, v trajanju dveh šolskih ur v dveh izmenah:

25. september 2023 od 12.25 do 14.00 ure

2. oktober 2023 od 14.00 do 15.35 ure in tako izmenično.

Za vse učence so zagotovljeni učbeniki in druga didaktična gradiva. Pouk je izbirni predmet, kar pomeni, da se ocena vpiše v spričevalo. Zainteresirani se lahko obrnete na: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr ali telefon: 01-6525 973

Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb. Foto: http://gimnazija-lvranjanina-zg.skole.hr/