Slovenski dom Zagreb in Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb, v sodelovanju z Gimnazijo Lucijana Vranjanina Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1 – Malešnica, v šolskem letu 2023/2024 ob podpori Ministrstva za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške, organizirajo pouk slovenskega jezika in kulture po modelu C v šolskem letu 2023/2024.

Pouk bo vodil prof. Jure Plut, v trajanju dveh šolskih ur v dveh izmenah.

Za vse učence so zagotovljeni učbeniki in druga didaktična gradiva. Pouk je izbirni predmet, kar pomeni, da se ocena vpiše v spričevalo.

Zainteresirani se lahko obrnete na: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr ali telefon: 01-6525 973

Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb. Foto: http://gimnazija-lvranjanina-zg.skole.hr/