Spoštovani,

vabim vas k izpolnjevanju ankete na naslovu https://vprasalnik21.tisina.net, s čimer lahko pomagate vseslovenski jezikoslovni raziskavi. Vabim vas tudi v imenu red. prof. dr. Vere Smole ter izr. prof. dr. Jozefa Pallaya s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, s katerima smo raziskavo zasnovali.

Anketa o šaljivih odgovorih, kakršen je „Kot včeraj ob istem času“ na vprašanje „Koliko je ura?”, je enostavna, zabavna in ne zahteva predznanja. Ugotoviti želimo, kateri izmed šaljivih odgovorov so poznani in katere njihove variante krožijo med ljudmi, poleg tega pa, ali anketiranci poznajo še kakšne druge šaljive odgovore od naštetih. Če ankete kdo ne utegne izpolniti v celoti, se z geslom, ki ga dodeli spletna stran ankete, lahko vanjo ponovno prijavi naslednjič, ko ima čas. Anketo je mogoče izpolnjevati tudi na pametnih telefonih. Marsikateri šaljivi odgovor anketirancu ne bo znan (nekateri obstajajo samo v narečjih), zato je dragocen tudi odgovor »ne poznam«. V okviru ankete bo nastala prva zbirka šaljivih odgovorov v slovenščini.

Z anketo si prizadevamo doseči najrazličnejše skupine govorcev slovenščine, zato je za nas posebej pomembno, da dosežemo slovenske govorce vsepovsod po svetu. Zanima nas tudi, katere šaljive odgovore iz drugih jezikov uporabljajo slovenski govorci v tujini – temu podatku je namenjeno posebno vprašanje v zaključnem delu ankete. Z anketo pomagate tudi boljšemu opisu enot, ki jih bo na našem spletnem slovarskem portalu Fran (https://fran.si) v prihodnosti predstavil rastoči Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=216&View=1&Query=%2A), ki na portalu izhaja od lanskega leta.

Najlepša hvala za vaš čas, za sodelovanje v raziskavi ter za prispevek k ohranjanju ljudskega izročila!

Pregovori, šaljivi odgovori, vraže in še kaj. Predstavitev ob anketi o šaljivih odgovorih v slovenščini(955 KB pdf)

 

Dr. Matej Meterc, dr. jezikoslovja / PhD in Linguistics

Znanstveni sodelavec / Research Fellow

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Novi trg 2, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: ­+386 1 470 61 83  E: matej.meterc@zrc-sazu.si URL: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/matej-meterc-sl#v