Članovi Vijeća su u Kadetnici gledali film o njenoj obnovi.