Članovi Vijeća i kustosi Ladislav Mesarič i Blaž Torkar ispred Kadetnice, Maribor.