Prijam u Gliptoteci HAZU, Zagreb: brigadni general Alojz Završnik sa suprugom, ovlašteni ministar Marko Sotlar sa suprugom i privremeni otpravnik poslova Robert Krmelj sa suprugom (s lijeva nadesno).