Zagrebački Slovenci smo se predstavili na 1. danu nacionalnih manjina Grada Zagreba kojeg je organizirao Centar za nacionalne manjine.

Pokrovitelj manifestacije bio je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport. Sudjelovalo je 18 nacionalnih manjina.

Više u Odmevu 38.