Duo Mosso: na gitari svira Morana Pešutić, a na violini Selma Dizdarević