Zagreb – Iznimno zanimljivim predavanjem profesora dr. Dragana Potočnika u organizaciji VSNM GZ u Slovenskom domu, obilježen je slovenski državni praznik Dan Rudolfa Maistera. Na predavanju Povijesne okolnosti djelovanja generala Rudolfa Maistera u Štajerskoj, Koruškoj i Prekmurju, detaljno je predstavio lik i djelo čuvenog Slovenca i prvoga slovenskog generala. Bio je velika povijesna ličnost, jedan od rijetkih ljudi u povijesti Slovenije koji je u pravo vrijeme bio na pravom mjestu.

Svojim hrabrim činom, general Maister je pri kraju 1. svjetskog rata nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije, najprije u Mariboru a nakon toga i na širem štajerskom području uvažio volju slovenskoga naroda i postigao da je veliki dio slovenskog narodnog i govornog područja Štajerske i Koruške došao pod slovensku odnosno jugoslavensku upravu. Od vojnika slovenske nacionalnosti sastavio je vojnu jedinicu s kojom je čuvao ključne objekte u gradu. Odlučnom akcijom, general Maister je 23. studenoga 1918. razoružao i njemačku mariborsku gradsku gardu (op. 23. studeni ujedno je i Dan sjećanja općine Maribor i praznik 72. brigade Slovenske vojske). Slovenski vojnici i uprava postali su potpuni gospodari grada i okolice. Tako je spriječio da to područje ne priključe njemačkoj Austriji.

Maribor – značajno središte štajerskih Slovenaca

Predavač je poseban naglasak posvetio okolnostima u Mariboru prije 1. svjetskog rata i kulturnom djelovanju Slovenaca pred 1. svjetski rat. Te okolnosti u velikoj su mjeri također »pripremile teren« i značajno pomogle generalu Maisteru da realizira pobjedničku akciju. Slovenci u Mariboru su u razdoblju pred 1. svjetski rat unatoč slaboj gospodarskoj situaciji, organiziranim kulturno-prosvjetnim, znanstvenim i narodno-obrambenim djelovanjem mijenjali grad u kulturno središte štajerskih Slovenaca. Proces slovenskoga nacionalnog osamostaljivanja u Mariboru seže u 1859. godinu, kad je biskup Antun Martin Slomšek nakon niza okolnosti i ustrajnih osobnih nastojanja, napokon uspio premjestiti sjedište lavantinske biskupije u Maribor. Tako je Maribor postao značajno crkveno, narodno, političko i kulturno te gospodarsko središte štajerskih Slovenaca.

Iz kulturne u političku borbu

Proces slovenskoga nacionalnog osamostaljivanja nastavio se osnivanjem Visoke bogoslovne škole i Slavenske čitaonice. Nastavio se časopisom Slovenski narod, Narodnom tiskarom, Slovenskim radničkim čitalačkim i pjevačkim društvom, Narodnim domom, Povijesnim društvom i uz pomoć svih nacionalno svjesnih pojedinaca koji su djelovali u drugim neimenovanim društvima. Posebice od početka 20. stoljeća taj je proces prerastao iz kulturne borbe sa slovensko-slavenskim karakteristikama u političku borbu za osamostaljivanje od habsburške monarhije.

Na kraju poučnog predavanja u ugodnoj atmosferi protekla je i debata u kojoj su sudjelovali članovi Slovenskog doma i njihov predsjednik Darko Šonc.  Zahvaljujući dr. Potočniku na odličnom predavanju, Darko Šonc mu je darovao monografiju Slovenski umjetnici na hrvatskim pozornicama. Knjižnica Slovenskoga doma postala je bogatija za opsežnu monografiju dr. Dragana Potočnika: Povijesne okolnosti djelovanja generala Rudolfa Maistera u Štajerskoj, Koruškoj i Prekmurju, koju je uručio predsjedniku Šoncu. Ujedno je zahvalio i pohvalio djelovanje zagrebačkih Slovenaca koji njegujemo svijetle povijesne trenutke i na srce položio želju da ih prenosimo na mlađe generacije. (a.k.m.)

Dragan Potočnik: povjesničar, profesor, pjesnik, pisac, svjetski putnik

Rodio se u Mariboru 1959. godine, gdje se školovao i nakon završenog postdiplomskog studija, 1998. godine doktorirao temom iz kulturne povijesti Maribora. Predaje povijest kao docent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Mariboru. Istraživački djeluje na tri područja: povijest Slovenaca od sredine 19. stoljeća do 1941. godine, povijest neeuropskih naroda i didaktika povijesti. Redovito sudjeluje na različitim znanstvenim susretima u zemlji i inozemstvu. Svoja istraživanja objavljuje u znanstvenim i stručnim revijama. U novije doba bavi osobito se poviješću neeuropskih naroda. Predsjednik je Društva generala Maistera u Mariboru i autor više knjiga, među kojima i opsežne monografije o borbama za sjevernu granicu i više literarnih – poezije i proze. Za djelovanje na području literature primio je najvišu nagradu grada Maribora – Glazerovu nagradu. Dragan Potočnik također je predsjednik mariborskog društva Vagant (www.vagant.si) koje organizira putovanja.