Mirjam Jurković, 7.r , recitirala je pjesmu Hrvatski jezik naš.