Nina Mileta i Matija Margetić, oboje 5. r, predstavili su svoju školu "Cankaricu".