U Slovenskom domu Zagreb, održana je redovita godišnja skupština koja je ove godine i izborna. Na dnevnom redu bile su sljedeće točke: izvješće o radu za 2021. godinu, izvješće o financijskom i materijalnom poslovanju sa završnim računom za 2021. godinu, izvješće Nadzornog odbora, razrješenje dosadašnjih upravnih tijela i izbor novih članova tijela Društva, program rada za 2022. godinu, financijski plan za 2022. godinu i razno. Novi-stari predsjednik za sljedeći četverogodišnji mandat je Darko Šonc a njegov zamjenik Silvester Kmetić koji je istu funkciju obnašao i u prethodnom mandatu. (akm)

Više u Novom odmevu 78

Foto: akm