Zagreb – U Prešernovoj dvorani Slovenskoga doma održana je redovita godišnja skupština koju je vodio predsjednik Darko Šonc. Na samom početku istaknuo je da je Društvo protekle godine dobro poslovalo, godina je bila u znaku obilježavanja 90. obljetnice neprekinutog djelovanja Slovenskoga doma, bogata raznovrsnim kulturnim programima i aktivnostima.                                                                                                                                                                            Na dnevnom redu bilo je osam točaka: izvješće o radu za 2019. godinu, financijsko izvješće sa završnim računom za 2019. godinu, izvješće nadzornog odbora, izvješće inventurne komisije, program rada za 2020. godinu, financijski plan za 2020. godinu, promjena  Statuta i razno. (akm)

Više u Novom odmevu 72.

Foto: Antun Bukovec