Koreografkinja Tihana Škrinjarić sa suprugom, fotografkinja Vladimira Spindler i književnica Sanja Pilić (s lijeva nadesno). Foto: a.k.m.