Obavještavamo Vas da će se izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj u sklopu kojih će biti izbori i za članove Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba,  održati u nedjelju 31. svibnja 2015.

Pozivamo vas da izađete na izbore.