Recitiranje pjesnika Aleša Štegera iz Ptuja. Foto: a.k.m.