Predsjednik Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba potpisuje sporazum o osnivanju Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba.Foto: m.m.b.