Posljednjih mjesec dana u tijeku je prikupljanje potpisa za europsku građansku inicijativu Minority SafePack – milijun potpisa za raznolikost u Europi koju je pokrenula Federalna unija europskih nacionalnosti, FUEN, s ciljem poboljšanja položaja nacionalnih manjina usvajanjem novih zakona i normi Europske unije.

Cilj je prikupljanjem određenog broja potpisa potaknuti Europsku komisiju na izradu prijedloga paketa zakona koji bi poboljšao očuvanje nacionalnih i jezičnih manjina te jačanje kulturne i jezične šarolikosti.

Potporu ovoj inicijativi u Hrvatskoj su dali Savjet za nacionalne manjine Vlade RH i Odbor za nacionalne manjine i ljudska prava Hrvatskog sabora. Svaki potpis je važan da bi inicijativa postigla cilj. Krajnji rok za predaju prikupljenih potpisa je 3. travnja 2018. Inicijativu možete potpisati putem web stranice: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/