1. međunarodni glazbeni festival neobičnih i originalnih komornih sastava