Zvezdan Markovič, Željko Zaninović, Marko Sotlar, Vojko Volk. (s lijeva nadesno).