Studijsko putovanje u Sakušak zaključeno je sjednicom Vijeća na kojoj je jednoglasno prihvaćen prijedlog financijskog plana za 2010. godinu i prijedlog programa rada za 2010. godinu.