Euro ured d.o.o. iz Rijeke – tehnička struktura za europske projekte i međunarodnu suradnju za slovenske organizacije i društva u Hrvatskoj, organizirao je praktični seminar s područja projektnog rada.

Cilj seminara je upoznavanje sa širokim spektrom fondova i programa EU iz kojih se mogu crpsti nepovratna sredstva za neprofitne organizacije s namjenom samostalnoga svladavanja područja nepovratnih sredstava.