Prerad Detiček sa suprugom Olgom, prof. glasovira i kćeri Deom, prof. flaute