Sa konstituirajuće sjednice: članovi Vijeća sa gradonačelnikom Grada Zagreba Milanom Bandićem (u sredini). Foto: akm